iTargetitarget verzekeringsmakelaar Gent

Onbetaalde huur? Dit kan u als verhuurder verzekeren!

 

Onbetaalde huur? Dit kan u als verhuurder verzekeren.

De waarborg is bedoeld om eigenaars te verzekeren tegen onbetaalde huur.

Wat biedt Pack Verhuurder van Ag insurance?

  • Juridische bijstand in geval van een contractueel geschil: AG Insurance helpt de verhuurder altijd om eerst een minnelijke oplossing te vinden, ongeacht het huurgeschil. Is een minnelijke oplossing niet mogelijk, dan komt AG Insurance tussen in de kosten voor de gerechtelijke procedure.
  • Een verzekering voor huurachterstal: AG Insurance neemt het bedrag van de onbetaalde huur ten laste.
  • Dekking van de huurschade: als de huurder weigert te betalen, komt AG Insurance tussen in de kosten voor de herstelling van het huis of het appartement dat huurschade heeft opgelopen die tijdens de plaatsbeschrijving werd vastgesteld.
  • Vergoeding in geval van vroegtijdig vertrek: wanneer de huurder het huurcontract vervroegd stopzet na een verzekerde gebeurtenis, betaalt AG Insurance een forfaitair bedrag dat gelijk is aan één maand huur.
  • Bijstand Verhuurder: AG Insurance stelt aan de verhuurder een netwerk van vaklui ter beschikking voor de uitvoering van onderhouds-, herstellings- of renovatiewerken aan het gehuurde goed. De kosten van de werken zijn voor de verhuurder.

Enkele bijzonderheden

De maximale tussenkomst voor rechtsbijstand, onbetaalde huur en huurschade is gelijk aan 12 maanden huur. De tussenkomsten zijn onderworpen aan de toepasselijke voorwaarden en wachttermijnen. Voor meer details kunt u de algemene voorwaarden Pack Verhuurder raadplegen. Tijdens de wachttermijnen is een minnelijke procedure altijd beschikbaar en wordt de verhuurder altijd geholpen.

Bovenop de waarborg Onbetaalde Huur biedt AG Insurance via zijn Pack Verhuurder nog andere specifieke dekkingen om een globale oplossing te bieden aan verhuurders:

  • juridische bijstand voor elk geschil met de huurder in het kader van het huurcontract
  • een dekking tegen de risico’s op financieel verlies met betrekking tot het huurcontract
  • hulp om goede vaklui te vinden voor alle werken in het verhuurde goed.
 

bron: AG | Newsletter-BOAR-2016-07-06

[vfb id=5]

, , , , , , ,