Verlaging registratierechten vanaf 1 juni 2018

Verlaging registratierechten in het Vlaamse Gewest

Het verlaagd tarief registratierechten van 5% bij de aankoop van een woning met een bescheiden KI (= ‘klein beschrijf’) wordt geschrapt.

Ook de stelsels van ‘abattement’ waarbij de heffingsgrondslag voor de berekening van het verkooprecht wordt verlaagd, zullen verdwijnen. In de plaats daarvan komt een nieuw verlaagd tarief van 7% bij de aankoop van een woning. Het 7%-tarief is van toepassing bij de aankoop van een woning in volle eigendom die dient als hoofdverblijfplaats. De kopers moeten binnen de twee jaar na de aankoopakte ingeschreven zijn op dit adres. De kopers mogen nog geen eigenaar zijn van een andere woning of een stuk bouwgrond. Het verlaagde tarief geldt niet voor de aankoop van (bouw)gronden.

Het verlaagd tarief is ook van toepassing bij de aankoop van een woning die verhuurd wordt aan een sociaal verhuurkantoor.

Als de koper de woning energetisch renoveert daalt het tarief naar 6%. Gaat het om een ‘onroerend erfgoed’ waarin de koper bepaalde investeringen uitvoert, daalt het tarief tot 1%.

In de aankoopakte moet uitdrukkelijk de toepassing van het verlaagd tarief worden gevraagd.

Het KI speelt bij de bepaling van het verlaagd tarief geen rol meer. Er kan wel een vermindering van het verkooprecht worden toegepast van 5 600 euro (indien het 7%-tarief geldt) of 4 800 euro (indien het 6%-tarief geldt) indien de belastbare grondslag niet hoger is dan 200 000 euro. Deze grondslag kan met 20 000 euro worden verhoogd indien de woning gelegen is in bepaalde kernsteden of gemeenten van de Vlaamse Rand rond Brussel.

De reeds betaalde rechten kunnen onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen in rekening worden gebracht bij een nieuwe aankoop (= meeneembaarheid).

De nieuwe regeling is geldig voor alle verkoopovereenkomsten vanaf 1 juni 2018. Hierbij wordt de datum van de onderhandse verkoopovereenkomst in aanmerking genomen. Als men niet voldoet aan de voorwaarden zal bij een aankoop het gewone tarief van 10% worden toegepast.

, , , , , , , , , , , ,