itarget verzekeringsmakelaar Gent

Sociale voordelen RIZIV: nu ook voor logopedisten en thuisverpleegkundigen

Geconventioneerde artsen, tandartsen, apothekers of kinesitherapeuten genieten al enkele jaren van een jaarlijkse RIZIV-toelage. Vanaf 2016 kunnen ook zelfstandige thuisverplegers (in hoofdberoep) en geconventioneerdelogopedisten deze toelage krijgen. Ook sommige loontrekkende zorgverstrekkers (met uitzondering van de thuisverplegers) komen in aanmerking voor een RIZIV-toelage.

Wat is een RIZIV-toelage?

Via het RIZIV krijgt u, als u als zorgverstrekker toetreedt tot de conventie en de richtlijnen hiervan naleeft, een toelage. Deze jaarlijkse toelage kunt u gebruiken om een aanvullend pensioen op te bouwen en/of uw inkomen te beschermen tegen arbeidsongeschiktheid door een verzekering Gewaarborgd Inkomen. Ook een combinatie van de twee is mogelijk, zolang dat maar gebeurt bij dezelfde verzekeringsmaatschappij.

Pensioenopbouw via een VAPZ-RIZIV

Het VAPZ voor medische beroepen heeft de kenmerken van een Sociaal VAPZ. Dat betekent dat 10% van de gestorte premies gebruikt wordt voor het financieren van solidariteitsprestaties. Deze solidariteitswaarborgen bieden u extra bescherming:

  • een forfaitaire uitkering bij zware ziekte voor uw zestigste;
  • een premievrijstelling bij invaliditeit en moederschapsrust;
  • een rente voor uw nabestaanden bij uw overlijden voor uw zestigste.

Premies rechtstreeks betaald door het RIZIV

Alle premies voor uw RIZIV-contract worden rechtstreeks door het RIZIV gestort in uw verzekeringscontract. In ruil daarvoor garandeert Vivium eengewaarborgde basisintrest en ontvangt u eventueel een winstdeelname. Die winstdeelname kan naar wens mee gekapitaliseerd worden of gestort worden in een beleggingsfonds van Vivium.

Uitbetaling

Uw gespaarde kapitaal wordt uitbetaald op het moment van wettelijke pensionering. Gaat u met vervroegd wettelijk pensioen, dan ontvangt u op dat moment uw kapitaal.

Combineren met andere vormen van pensioensparen

Uiteraard kunt u een VAPZ-RIZIV perfect combineren met andere vormen van pensioenopbouw die u zelf financiert. Denk bijvoorbeeld aan pensioensparen,langetermijnsparen of zelfs een tweede (Sociaal) VAPZ. Werkt u onder vennootschapsvorm, dan kan uw vennootschap een Individuele Pensioentoezegging (IPT) afsluiten.

Gewaarborgd Inkomen

Als u als zelfstandige niet meer kunt werken door ziekte of na een ongeval, is de tegemoetkoming door de sociale zekerheid vaak ontoereikend. De eerste maand krijgt u zelfs helemaal geen vervangingsinkomen.

U kunt met uw RIZIV-toelage kiezen voor een verzekering Gewaarborgd Inkomen. Die biedt u in zulke situaties inkomenszekerheid.

Verzekering op maat

U bepaalt zelf welk uitkeringssysteem u verkiest of gedurende welke termijn u zelf het risico wilt dragen. Zo kunt u bijvoorbeeld een constante premie betalen in ruil voor een vaste uitkering. Of u kunt ervoor kiezen om bij arbeidsongeschiktheid de uitkering met een bepaald percentage te laten stijgen.

U kunt al een uitkering krijgen vanaf 15 dagen na de arbeidsongeschiktheid, maar u kunt ook 30, 60, 90, 180 of 365 dagen wachten.

Gewaarborgd inkomen uitbreiden met extra bescherming

Wilt u uw Gewaarborgd Inkomen verder uitbreiden met andere waarborgen? Dat kan. Wel enkel in een apart contract en gefinancierd met eigen middelen (dus niet met uw RIZIV-toelage). Denk bijvoorbeeld aan een Omzetverzekering of een Non-Stop Plan, waarbij de kosten van de zaak gedeeltelijk worden verder betaald wanneer een zaakvoerder langere tijd arbeidsongeschikt is.

VAPZ-RIZIV of Gewaarborgd Inkomen: welke verzekering kiezen?

Welk soort contract kunt u nu het best afsluiten: een VAPZ-RIZIV of een verzekering Gewaarborgd Inkomen? Of beide? En wat kunt u dan best nog zelf financieren? Wel, dat is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Werkt u als natuurlijk persoon of oefent u uw medisch beroep uit als rechtspersoon? Bent u een starter of al gevestigd? En wat is uw financiële draagkracht? Al deze factoren bepalen mee wat voor u de beste oplossing is.

Er is geen pasklaar antwoord op deze vraag. Daarom is uw makelaar een heel belangrijke schakel in heel dit beslissingsproces. Hij kan voor u een volledige simulatie op maat maken en u helpen om de meest voordelige keuzes te maken. Neem dus zeker contact met hem op voor meer informatie.

Bron: Blog Vivium 02/08/2016

, , , ,