Intrekken bij jouw partner en ook genieten van de woonfiscaliteit

Nieuwe samenlevingsvormen (vb. Kristel en Ann)

Intrekken bij jouw partner en ook genieten van de woonfiscaliteit

Kristel heeft voor de aankoop van haar woning een hypothecaire lening afgesloten. Haar partner Ann komt bij haar inwonen. Ann wil ook haar duit in het zakje doen en bijdragen in de gemeenschappelijke kosten. Zij stort maandelijks een bedrag op de rekening van Kristel om de maandlast van de hypothecaire lening te helpen betalen.

Enkel Kristel heeft echter fiscaal voordeel voor de terugbetaling van haar hypothecaire lening omdat zij destijds bij de bank alleen de lening heeft afgesloten. Niettegenstaande Ann helpt met de terugbetaling van de lening van hun gezamenlijke woning, kan zij geen fiscaal voordeel genieten.

Kan Ann dan mede-ontlener en mede-eigenaar worden van de woning van Kristel? Hoe los je dat in praktijk  op een eenvoudige en goedkope manier op? Heeft zij dan ook automatisch recht op belastingvermindering? En wat als Kristel overlijdt? Kan haar partner Ann dan in de woning blijven wonen?

Wij helpen u graag verder met de gepaste oplossingen om er voor te zorgen dat Ann ook fiscaal voordeel kan genieten en in de woning kan blijven wonen mocht Kristel plots overlijden.

Contacteer ons voor meer informatie

[vfb id=5]