fiscaal voordeel

Geleend in 2015 of 2016? Dan kunt u nog extra fiscaal voordeel genieten!

Geleend in 2015 of 2016? Dan kunt u nog extra fiscaal voordeel genieten! 

Leningen afgesloten in 2016

 In het Vlaamse gewest is de nieuwe geïntegreerde woonbonus van toepassing voor leningen gesloten in 2016. In de wetgeving is er nog geen koppeling voorzien tussen deze nieuwe geïntegreerde woonbonus en de federale fiscale korf voor het lange termijnsparen. Bijgevolg kan een inwoner van Vlaanderen die in 2016 heeft geleend voor zijn eigen woning, voor aanslagjaar 2017 (inkomsten 2016) zowel de maximale voordelen van de geïntegreerde Vlaamse woonbonus genieten als de federale fiscale korf opvullen met premies van individuele levensverzekeringen in het kader van het lange termijnsparen (3de pensioenpijler).

Het bedrag van de premies dat fiscaal voordeel oplevert in het lange termijnsparen, wordt berekend op basis van het belastbaar netto beroepsinkomen (NBI). Voor inkomsten 2016 (aanslagjaar 2017) wordt de fiscale korf als volgt bepaald: 6% van het NBI + € 169,20 met een absoluut maximum van  € 2260. Het belastingvoordeel bedraagt 30% belastingvermindering op de betaalde premie. In 2016 kunt u op die manier nog € 678 extra belastingvermindering genieten!

Leningen afgesloten in 2015

Voor leningen gesloten in 2015 die in aanmerking komen voor de Vlaamse woonbonus blijft er voor aanslagjaar 2017 nog een extra marge van voor lange termijnsparen maximum  € 740. Het extra fiscaal voordeel bedraagt hier ook 30% belastingvermindering of maximum € 222.

Leningen in Wallonië

In het Waalse gewest is voor leningen gesloten in 2016 de woonbonus vervangen door de ‘Chèque Habitat’. In de wet is er ook nog geen koppeling voorzien tussen de ‘Chèque Habitat’ en de federale fiscale korf lange termijnsparen. Bijgevolg kan een inwoner van Wallonië die in 2016 heeft geleend voor zijn eigen woning voor het aanslagjaar 2017 zowel de voordelen van de ‘Chèque Habitat’ genieten als de federale fiscale korf opvullen met premies van individuele levensverzekeringen in het lange termijnsparen (max.  € 2260) .

Besluit

Het extra fiscaal voordeel verhoogt uw rendement van uw spaarverzekering. Een lange termijnspaarcontract is bijgevolg een valabel alternatief voor andere spaarproducten. Afsluiten vóór 31 december 2016 is de boodschap!

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie én u kan dit jaar nog tot € 678 minder belastingen betalen.

Kurt De Sager

  [vfb id=5]

, , , , ,